مطالب تفریحی، سلامت،معما، بیوگرافی و تصاویر هنرمندان

مطالب تفریحی، سلامت،معما، بیوگرافی و تصاویر هنرمندان,مطالب طنز,سرگرمی,پزشکی,سبک زندگی

گت بلاگز مدل مجله تفریحی – مدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین 94

مجله تفریحی نمکستان :

مدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین 94 امروز در سایت کافه سون.نت ببینید”مدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین 94مدل لاک دخترانه 94 مدل لاک ناخن نوروز ۹۴ مدل لاک ناخن ۹۴ آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست پنداشت که مهلتی و تأخیری هست گو میخ مزن که خیمه می‌باید کند گو رخت منه که بار می‌باید بست /  سعدی گل که هنوز نو به دست آمده بود نشکفته تمام باد قهرش بربود بیچاره بسی امید در خاطر داشت امید دراز و عمر کوتاه چه سود؟ /  سعدی چون ما و شما مقارب یکدگریم به زان نبود که پرده‌ی هم ندریم ای خواجه تو عیب من مگو تا من نیز عیب تو نگویم که یک از یک بتریم /  سعدی آیین برادری و شرط یاری آن نیست که عیب من هنر پنداری آنست که گر خلاف شایسته روم از غایت دوستیم دشمن داری /  سعدی

مدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین 94

design_nail_cafeseven.net_bمدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین 94,لاک دخترانه 94,لاک جدید 94,دیزاین دخترانه لاک ناخن 94,دیزاین جدید لاک دخترانه,دیزاین شیک لاک دخترانه,لاک مجلسی 94

مدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین 94 design_nail_cafeseven.net_b1مدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین 94,لاک دخترانه 94,لاک جدید 94,دیزاین دخترانه لاک ناخن 94,دیزاین جدید لاک دخترانه,دیزاین شیک لاک دخترانه,لاک مجلسی 94

مدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین 94 design_nail_cafeseven.net_b2

مدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین 94 design_nail_cafeseven.net_b3

مدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین 94 design_nail_cafeseven.net_b4

مدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین 94 design_nail_cafeseven.net_b5مدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین 94

هرگز پر طاووس کسی گفت که زشتست؟ یا دیو کسی گفت که رضوان بهشتست؟ نیکی و بدی در گهر خلق سرشتست از نامه نخوانند مگر آنچه نوشتست / سعدی

دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد ناکسست آنکه به دراعه و دستار کسست دزد دزدست وگر جامه‌ی قاضی دارد / سعدی سخن گفته دگر باز نیاید به دهن اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد تا زمانی دگر اندیشه نباید کردن که چرا گفتم و اندیشه‌ی باطل باشد / سعدی چو رنج برنتوانی گرفتن از رنجور قدم ز رفتن و پرسیدنش دریغ مدار هزار شربت شیرین و میوه‌ی مشموم چنان مفید نباشد که بوی صحبت یار / سعدی مگسی گفت عنکبوتی را کاین چه ساقست و ساعد باریک گفت اگر در کمند من افتی پیش چشمت جهان کنم تاریک / سعدی چو می‌دانستی افتادن به ناچار نبایستی چنین بالا نشستن به پای خویش رفتن به نبودی کز اسب افتادن و گردن شکستن؟/ سعدی ای طفل که دفع مگس از خود نتوانی هر چند که بالغ شدی آخر تو آنی شکرانه‌ی زور آوری روز جوانی آنست که قدر پدر پیر بدانی / سعدی گدایان بینی اندر روز محشر به تخت ملک بر چون پادشاهان چنان نورانی از فر عبادت که گویی آفتابانند و ماهان تو خود چون از خجالت سر برآری که بر دوشت بود بار گناهان اگر دانی که بد کردی و بد رفت بیا پیش از عقوبت عذرخواهان / سعدی

—–

مدل دیزاین ناخن,دیزاین ناخن دخترانه,ناخن دخترانه فروردین,دخترانه فروردین ,مدل دخترانه فروردین,مدل ناخن,فروردین مدل دیزاین,دیزاین فروردین ناخن,دخترانه مدل دیزاین,ناخن مدل,مدل دیزاین ناخن دخترانه فروردین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs